Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Plan Especial do Casco Histórico

A Xunta de Goberno Local, por delegación da Alcaldía (Decreto do 18/06/2015) da competencia que lle atribúe o artigo 21.1.j) da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, adoptou na sesión ordinaria do 10 de xullo de 2017, o acordo que na parte dispositiva di o seguinte:

11/12/2017 Urbanismo y Obras
Oficina de rehabilitación

A Oficina Municipal de Rehabilitación de Monforte de Lemos é froito do convenio co I.G.V.S. (Instituto Galego de Vivenda e Solo) asinado en novembro do 2003.

11/12/2017 Urbanismo y Obras
Rexistro de profesionais

Co obxectivo de dar a coñecer e facilitar o acceso aos profesionais do sector da rehabilitación, o concello dispón dun rexistro de profesionais.

11/12/2017 Urbanismo y Obras
Normas subsidiarias de planeamento

 

Consulta toda a información na web do SIOTUGA

 

SIOTUGA

11/12/2017 Urbanismo y Obras
Información CIM

centro información muller

O CENTRO DE INFORMACIÓN Á  MULLER. CIM

11/12/2017 Servicios sociales e igualdad
Coeducación

11/12/2017 Servicios sociales e igualdad
Información

 

11/12/2017 Servicios sociales e igualdad
Familia e Infancia

 

TRÁMITES DIRIXIDOS Á FAMILIA

11/12/2017 Servicios sociales e igualdad
Inclusión Social

 

TRÁMITES DIRIXIDOS Á INCLUSIÓN

11/12/2017 Servicios sociales e igualdad
Violencia de xénero

11/12/2017 Servicios sociales e igualdad