Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Centro de Salud

Centro de Salud de Monforte de Lemos

 

CENTRO DE SALUD  

Rúa Doutor Casares, 21, 27400 Monforte de Lemos, Lugo

Telf: 982 40 47 12

09/12/2017 Sanidad
Centro de Saúde

Centro de Saúde de Monforte de Lemos

 

CENTRO DE SAÚDE 

Rúa Doutor Casares, 21, 27400 Monforte de Lemos, Lugo

Telf: 982 40 47 12

09/12/2017 Sanidad
Boletín Familiar

Boletín Junio 2020 PREVENCIÓN=SALUD La prevención en casa, la mejor ayuda: Emociones y Sentimientos

09/12/2017 Sanidad
Investigación

Comunicaciones de la UAD

09/12/2017 Sanidad
Plan Especial do Casco Histórico

A Xunta de Goberno Local, por delegación da Alcaldía (Decreto do 18/06/2015) da competencia que lle atribúe o artigo 21.1.j) da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, adoptou na sesión ordinaria do 10 de xullo de 2017, o acordo que na parte dispositiva di o seguinte:

11/12/2017 Urbanismo y Obras
Oficina de rehabilitación

A Oficina Municipal de Rehabilitación de Monforte de Lemos é froito do convenio co I.G.V.S. (Instituto Galego de Vivenda e Solo) asinado en novembro do 2003.

11/12/2017 Urbanismo y Obras
Rexistro de profesionais

Co obxectivo de dar a coñecer e facilitar o acceso aos profesionais do sector da rehabilitación, o concello dispón dun rexistro de profesionais.

11/12/2017 Urbanismo y Obras
Normas subsidiarias de planeamento

 

Consulta toda a información na web do SIOTUGA

 

SIOTUGA

11/12/2017 Urbanismo y Obras
Información CIM

centro información muller

O CENTRO DE INFORMACIÓN Á  MULLER. CIM

11/12/2017 Servicios sociales e igualdad
Coeducación

11/12/2017 Servicios sociales e igualdad