Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
O Concello de Monforte súmase mañá á loita contra o cambio climático e apoia a iniciativa de WWF “A Hora do Planeta”

Monforte de Lemos, 27 de marzo de 2020. Como xesto simbólico e en defensa do medio ambiente, o Concello de Monforte súmase un ano máis á iniciativa A Hora do Planeta.

27/03/2020 Noticias y agenda
El Ayuntamiento de Monforte se suma mañana a la lucha contra el cambio climático y apoya la iniciativa de WWF “La Hora del Planeta”

Monforte de Lemos, 27 de marzo de 2020. Como gesto simbólico y en defensa del medio ambiente, el Ayuntamiento de Monforte se suma un año más a la iniciativa La Hora del Planeta.

27/03/2020 Noticias y agenda
O Concello de Monforte fai entrega ó Asilo de anciáns de diverso material de protección ante o COVID-19

Monforte de Lemos, 28 de marzo de 2020. O Alcalde de Monforte e o seu Equipo de Goberno son conscientes de que uns dos colectivos máis esquecidos durante a pandemia do COVID-19 é o que afecta tanto ó persoal coidador coma ós residentes dos centros xeriátricos e de anciáns.

28/03/2020 Noticias y agenda
El Ayuntamiento de Monforte hace entrega al Asilo de ancianos de diverso material de protección ante el COVID-19

Monforte de Lemos, 28 de marzo de 2020. El Alcalde de Monforte y su Equipo de Gobierno son conscientes de que uno de los colectivos más olvidados durante la pandemia del COVID-19 es el que afecta tanto al personal cuidador como a los residentes de los centros geriátricos y de ancianos.

29/03/2020 Noticias y agenda
O Concello informa sobre unha avaría na rede de augas no lugar de Campelo, parroquia de Caneda

Monforte de Lemos, 30 de marzo de 2020. O Concello de Monforte informa dunha avaría no subministro da rede de augas no lugar de Campelo, parroquia de Caneda. En concreto a avaría afecta as parroquias de:

30/03/2020 Noticias y agenda
El Ayuntamiento informa sobre una avería en la red de aguas en el lugar de Campelo, parroquia de Caneda

Monforte de Lemos, 30 de marzo de 2020. El Ayuntamiento de Monforte informa de una avería en el suministro de la red de aguas en el lugar de Campelo, parroquia de Caneda. En concreto la avería afecta a las parroquias de:

31/03/2020 Noticias y agenda
O Concello fai entrega ó Hospital de Monforte de material de protección ante o COVID-19

Monforte de Lemos, 31 de marzo de 2020. O Alcalde de Monforte e o seu Equipo de Goberno seguen axudando a loitar contra a pandemia do COVID-19 e son plenamente conscientes das necesidades dos diferentes colectivos que na cidade traballan para paliar a extensión e o tratamento deste virus.

31/03/2020 Noticias y agenda
El Ayuntamiento hace entrega al Hospital de Monforte de material de protección ante el COVID-19

Monforte de Lemos, 31 de marzo de 2020. El Alcalde de Monforte y su Equipo de Gobierno siguen ayudando a luchar contra la pandemia del COVID-19 y son plenamente conscientes de las necesidades de los diferentes colectivos que en la ciudad trabajan para paliar la extensión y el tratamiento de este virus.

01/04/2020 Noticias y agenda
O Alcalde de Monforte anuncia o pago das nóminas pendentes ós traballadores da Piscina Municipal

Monforte de Lemos, 01 de abril de 2020. Tal como había comprometido o Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ó longo do día de hoxe o interventor da Piscina municipal fará efectivos os pagos das nóminas pendentes ós traballadores, en particular, as correspondentes ós meses de novembro e decembro de 2019, así como xaneiro e febreiro de 2020.

01/04/2020 Noticias y agenda
El Alcalde de Monforte anuncia el pago de las nóminas pendientes a los trabajadores de la Piscina Municipal

Monforte de Lemos, 01 de abril de 2020.

01/04/2020 Noticias y agenda