Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Lista de Reserva para a Provisión Interina de Prazas de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, encadradas no Grupo C, Subgrupo C2

Lista de Reserva para a Provisión Interina de Prazas de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, encadradas no Grupo C, Subgrupo C2

01/06/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Lista de Reserva para la Provisión Interina de Plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General, encuadradas en el Grupo C, Subgrupo C2

Lista de Reserva para la Provisión Interina de Plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General, encuadradas en el Grupo C, Subgrupo C2

01/06/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección e contratación de traballadores para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA 2020

Selección e contratación de traballadores ó abeiro da orde do 20 de decembro 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoasen situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA, e se aproba a convocatoria para o ano 2020

16/06/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección y contratación de trabajadores para la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de RISGA 2020

Selección y contratación de trabajadores al amparo de la Orden de 20 de Diciembre 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de RISGA, y se aprueba la convocatoria para e

16/06/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso selectivo urxente de 4 peóns de Medio Ambiente, como persoal laboral temporal, no marco da subvención concedida a este Concello para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural)

Proceso selectivo urxente de 4 peóns de Medio Ambiente, como persoal laboral temporal, no marco da subvención concedida a este Concello para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural)

17/06/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso selectivo urgente de 4 peones de Medio Ambiente, como personal laboral temporal, en el marco de la subvención concedida a este Ayuntamiento para el fomento del empleo en el medio rural (Aprol Rural)

Proceso selectivo urgente de 4 peones de Medio Ambiente, como personal laboral temporal, en el marco de la subvención concedida a este Ayuntamiento para el fomento del empleo en el medio rural (Aprol Rural)

17/06/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones