Calendario fiscal

Calendario fiscal

 

CALENDARIO FISCAL 2018.pdf

 

IMPOSTOS
Descrición do imposto

Desde

Ata
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM) 13/04/2018 14/06/2018
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 16/08/2018 17/10/2018
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI) 03/08/2018 03/10/2018
TAXAS
Descrición da taxa Desde Ata
RECOLLIDA DE LIXO(1)
Período 6º bimestre 2017 13/02/2018 18/04/2018
1º bimestre 2018 18/04/2018 19/06/2018
2º bimestre 2018 19/06/2018 21/08/2018
3º bimestre 2018 21/08/2018 23/10/2018
4º bimestre 2018 23/10/2018 26/12/2018
5º bimestre 2018 26/12/2017 26/02/2019
PRESTACIÓN DO SERVIZO ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPALES(2)
Período 2ª fracción curso 2017-2018 05/03/2018 07/05/2018
1ª fracción curso 2017-2019 26/10/2018 28/12/2018
TAXA DE AGUA E REDE DE SUMIDOIROS

Periodo

6º bimestre 2017 02/01/2018 28/02/2018
1º bimestre 2018 28/02/2018 30/04/2018
2º bimestre 2018 30/04/2018 29/06/2018
3º bimestre 2018 29/06/2018 31/08/2018
4º bimestre 2018 31/08/2018 31/10/2018
5º bimestre 2018 31/10/2018 31/12/2018
6º bimestre 2018 31/12/2018 28/02/2019
RESTO DE TAXAS 22/09/2018 22/11/2019
Excepto as indicadas en (1) y (2)