Actualidade

XXX CERTAME MUNICIPAL DE TEATRO PARA CENTROS DE ENSINO DE MONFORTE 2023

O  martes 25 de abril comezan as representacións do XXX Certame Municipal de Teatro para Centros de Ensino de Monforte.

Os centros participantes nesta edición, son o .

As obras e os días de representación son:

Colexio P. Ferroviario     Máxico mundo de Oz    25 abril
CEIP A Gándara      Acabouse a función       27 abril
IES Río Cabe      Auga       28 abril
CEIP de Monforte     O mundo ó revés      2 maio
IES A Pinguela      Ser máis relaxada     3 maio

Todas as representacións son na Casa da Cultura Poeta Lois Pereiro ás 20:00h e a entrega de premios e diplomas será o mércores 10 de maio ás 18,00h

Bases concursos Feira Medieval 2023

O Concello de Monforte programa dentro da XIX Feira Medieval do 2023 concursos de:
-VIII CONCURSO DE DECORACIÓN DE ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS E HOSTALEIROS
-VII CONCURSO DE DECORACIÓN DE BALCÓNS
-X CONCURSO DE TRAXES MEDIEVAIS

Os prazos para realizar a solicitude de participación nestes concursos é do 6 de marzo ó 4 de abril no rexistro xeral do Concello.

Arquivos de descarga:

Bases concurso traxes 2023

Bases decoración establecimientos comerciais e hostelería 2023

Bases VII concurso decoración balcóns 2023

Solicitude Inscripción concursos

Bases IX Concurso de Axudas para a confección de traxes medievais XIX Feira Medieval 2023

O Concello de Monforte convoca dentro da XIX Feira Medieval 2023 o o IX CONCURSO DE AXUDAS PARA A CONFECCIÓN DE TRAXES MEDIEVAIS

Os concurso desenvolverase do 2 ó 16 de febreiro de 2023.

O obxectivo deste concurso é aumentar a participación da veciñanza nos diferentes actos da Feira Medieval que terá lugar os días 8 e 9 de abril de 2023.

Os/as veciños/as interesados/as en participar neste concurso de axudas para a confección de traxes medievais deberán chamar entre o 2 ó 16 de febreiro de 2023 ás radios Principal Cadena Ser e Onda Cero Monforte durante a emisión local de luns a venres e contestar a unha pregunta formulada polo/a locutor/a referida a Monforte.

O número máximo de persoas participantes será de 60 e non poderán participar aquelas que xa recibiran a axuda nos concursos de confección de traxes medievais dos últimos tres anos.

As radios colaboradoras emitirán unha lista o 17 de febreiro das persoas que acertasen as preguntas co seu nome e teléfono de contacto, estas persoas pasarán polo concello do 21 de febreiro o 1 de marzo a realizar unha solicitude formal no rexistro municipal para que sexan subvencionadas cunha cantidade máxima de 50,00 € por persoa. Subvención que deberá ser empregada na confección e elaboración dun traxe medieval que se lucirá nos actos da feira medieval os días 8 e 9 de abril de 2023.

O concello, despois do informe do Departamento de Cultura no que se porá de manifesto que os solicitantes coincidan coas persoas que acertaron a pregunta no programa de radio e que non houberan participado en concursos anteriores, ditará unha resolución acordando conceder a condición de beneficiarios ós que cumpran os requisitos, unha vez verificado que non exista impedimento legal para recibir a subvención.

Os beneficiarios da axuda, terán que xustificar a súa participación na Feira Medieval durante os días 8 e 9 de abril presentándose co seu traxe na Oficina de información da Feira Medieval sita na praza de España.

Unha vez celebrada a Feira Medieval, os beneficiarios da subvención e entre o 10 e o 17 de abril deberán presentar ao seu nome no rexistro do Concello de Monforte a factura xustificativa do gasto da tenda colaboradora coa Feira Medieval onde realizou o seu traxe, polo importe  concedido como mínimo, no que conste o pago e o concepto.

Unha vez comprobado que a factura reúne todos os requisitos legais e que os beneficiarios participaron na XVIII Feira Medieval, o concello emitirá unha resolución recoñecendo a obriga a favor dos beneficiarios e procederá ao pago das axudas.

Os participantes neste concurso non poderán participar no Concurso de Traxes Medievais convocado polo Concello.

As tendas colaboradoras co Concello de Monforte no concurso de axudas para traxes medievais son:
- GNOMOS –Hermida Balado 10.
- NITA VEIGA – Cardeal 6 –só adquisición de teas.
- TEXIDOS PHILDAR –rúa Doutor Casares nº 12.
- RETALES MERCE – doutor Teijeiro 38.
- COSER COSIENDO – rúa Calvo Sotelo 7.
- TERESA LAMELA COSTURA – rúa Doutor Casares 66.

A inscrición no concurso de axudas para a confección de traxes medievais implica a autorización ó Concello de Monforte de Lemos de todos os participantes inscritos, da recollida e tratamento dos Datos Persoais dos participantes que teñen como finalidade a xestión do concurso convocado polo Concello como a publicación dos gañadores. A participación no concurso supón a aceptación de todas e cada unha das bases.

Para calquera cuestión ou aclaración adicional poderán dirixirse á Concellería de Cultura do Concello de Monforte de Lemos (Campo de Santo Antonio, s/n,. Teléfono 982402501)

DESCARGA DE DOCUMENTACIÓN:

Bases 2023

Anexo I-Participación 2023

Anexo II-Presentación factura justificativa 2023