Selección Urxente, como persoal laboral temporal dun/ha Educador/a Social a tempo parcial programa autoeducarse para educar

SELECCIÓN URXENTE, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL  DUN/HA EDUCADOR/A SOCIAL, a tempo parcial , xornada de 35 horas semanais, VINCULADO/A O PROGRAMA “AUTOEDUCARSE PARA EDUCAR” E A SUBVENCIÓN CONCEDIDA A ESTE CONCELLO Ó EFECTO POLA  CONSELLERIA DE POLÍTICA SOCIAL

16/12/2019  Resultado proceso selectivo

12/12/2019  Acta do tribunal e resultado fase concurso

12/12/2019  Lista admitidos e convocatoria fase oposición

10/12/2019  Previsión data exercicio fase oposición

10/12/2019  Tribunal

02/12/2019  Instancia

30/11/2019  Resolución bases

30/11/2019  Anuncio BOP