Selección Urxente, como Persoal Laboral Temporal dun/ha Educador/a Social, a xornada completa, vinculado/a ó programa de Inclusión Social para persoas de etnia xitana

SELECCIÓN URXENTE, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/HA EDUCADOR/A SOCIAL, A XORNADA COMPLETA, VINCULADO/A Ó PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSOAS DE ETNIA XITANA E Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA A ESTE CONCELLO Ó EFECTO POLA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

16/12/2019  Resultado proceso selectivo

12/12/2019  Acta do tribunal e valoración fase concurso

12/12/2019  Lista admitidos e convocatoria fase oposición

10/12/2019  Previsión data exercicio fase oposición

10/12/2019  Tribunal

02/12/2019  Instancia

30/11/2019  Bases

30/11/2019  Anuncio BOP.