Amplo e diverso programa de actividades socioculturais e de envellecemento activo

A concellería de Benestar Social do concello de Monforte, contando co financiamento da Vicepresidencia Primeira da Deputación Provincial de Lugo, deseñou un amplo programa de actividades socioculturais e de envellecemento activo.

 

No marco das intervencións dirixidas ás persoas maiores, o Concello pretende realizar unha serie de actividades que atinxen a un diverso campo de actuación, dende o exercicio físico ata a saúde psicosocial, pasando polo ocio e as novas tecnoloxías.

 

A programación destas actividades vai dirixida ó colectivo de persoas maiores de 60 anos e ten un obxectivo fundamental: favorecer o envellecemento activo.

 

As actividades levaranse a cabo durante os meses de abril, maio e xuño, e terán carácter gratuíto.

 

Os únicos requisitos para poder participar son:

-Ser maior de 60 anos.

-Estar empadroado no concello de Monforte.

-Non padecer doenza ou enfermidade que puidese provocarlle riscos   para a saúde no desenvolvemento de actividades físicas.

 

As inscricións para tomar parte nas actividades socioculturais e de envellecemento activo deberán realizarse no Rexistro do Concello entre os días 17 e 21 de marzo, de luns a venres de 10:00 a 14:00 horas. Esta solicitude supón a aceptación de tódolos criterios de participación, así como seguir as directrices e instrucións que se indiquen tanto dende os Servizos Sociais Comunitarios como por parte dos/das monitores/as responsables das actividades.

 

As persoas interesadas poderán solicitar a participación nun máximo de tres actividades, adxudicándose as prazas por rigorosa orde de rexistro de entrada das solicitudes e sempre que existan prazas suficientes. Prevalecerá a primeira das opcións seleccionadas, e concederase a segunda e a terceira actividade solicitada únicamente no caso de que as persoas que sinalaran estas actividades como opción preferencial non cubran a totalidade das prazas dispoñibles nas mesmas.

 

As persoas que presenten solicitudes e non obteñan praza pasarán a formar parte da lista de espera,  obtendo praza no caso de producirse alguna baixa e sempre por rigorosa orde de solicitude.

 

A listaxe de persoas admitidas publicarase o día 28 de marzo na páxina web do concello de Monforte, no taboleiro de anuncios dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos e no tabolerio de anuncios do Concello, dispoñendo da posibilidade de renunciar á praza nos tres días posteriores á data de publicación da listaxe (31 de marzo e 1 e 2 de abril).

 

No caso de que a persoa que participe nalgunha das actividades acumule tres faltas sen xustificar, producirase a súa baixa e perda de dereitos, ocupando a súa praza outra persoa que figure na lista de espera.

 

O listado de actividades ofertadas inclúe xerontoximnasia, cerámica, ximnasia acuática, memoria, risoterapia, bailes do mundo, relaxación e meditación, obradoiro de creatividade e expresión teatral, e novas tecnoloxías.

 

O Concello resérvase o dereito a modificar ou suspender calquera das actividades se non existise un número suficiente de persoas inscritas ó comezo da mesma.

 

En documento adxunto figura a listaxe de actividades con toda a información relativa ás mesmas: data de inicio, número de prazas, días, horario e lugar de celebración, e duración de cada unha delas.

 

Para máis información, as persoas interesadas poden dirixirse ós Servizos Sociais Comunitarios Básicos, no edificio da Praza de Abastos, Rúa Ricardo Quiroga s/n, teléfono 982 41 65 41, ou consultar a páxina web do concello www.monfortedelemos.es