O equipo de Severino Rodríguez leva investidos preto de 10.000.000 € en obras que melloraron a accesibilidade na cidade

  • Leváronse a cabo obras de accesibilidade en máis de 20 rúas repartidas por toda a cidade, ademais de edificios públicos e colaboracións con entidades recreativas da nosa cidade.

 

  • No ano 2015 continuarán as obras de mellora doutras zonas mediante un acordo coa Deputación Provincial de Lugo.

 

O equipo de goberno fai balance do investimento feito en obras de accesibilidade e humanización da vila durante estes case doce anos de mandato.

 

Dende a súa chegada á Alcaldía numerosas rúas e inmobles do concello pasaron a ser máis accesibles e fáciles de transitar para as persoas con diversidade funcional de Monforte, sendo preto de 10.000.000 de euros o investimento realizado nestas obras de mellora.

 

A solidariedade, a humanización, e o claro obxectivo de converter Monforte nunha cidade máis agradable para vivir e máis accesible para todos e todas sen limitacións nin obstáculos, foi a máxima coa que traballou o equipo de Severino Rodríguez, escoitando dende o primeiro día as críticas e recomendacións sobre a cidade feitas por asociacións como a Cruz Roja ou a Once, e por colectivos con dificultades de mobilidade. 

 

Máis de 20 rúas accesibles.

Algunhas das obras que se levaron a cabo, nesta liña marcada de realizar unha política de integración, foron as de accesibilidade en:

 

- Edificio Multiusos,

- rúa Carude,

- rúa Valle Inclán,

- Paseo de Lugo,

- rúa Benito Vicetto,

- rúa Irmáns Dapena,

- partes da rúa Conde, Rof Codina e avenida Galicia,

- rúa Roberto Baamonde,

- Compañía,

- rúa Reboredo,

- rúa Calvo Sotelo,

- rúa Otero Pedrayo,

- rúa Ourense,

- rúa Chantada,

- barrios de Covas e Casas Baratas,

- rúa Zapaterías,

- rúa Pescaderías,

- rúa Falagueira,

- Centro da Terceira Idade. 

 

Estas obras, fundamentais para garantir e mellorar a mobilidade das persoas en Monforte, leváronse a cabo por toda a cidade, dando gran importancia á adaptación das principais arterias da mesma. 

 

Novas actuacións para 2015

No ano 2015, grazas á colaboración da Deputación de Lugo, o traballo de eliminación de barreiras arquitectónicas continuará nas rúas Doutor Casares, Celso Emilio Ferreiro, Sarria, Escultor Francisco Moure, Hortas, e Avenida de Galicia. Asemade levaranse a cabo certas reparacións nas rúas Carude e Compañía.   

 

Nesta ocasión as obras que se levarán a cabo inclúen rebaixes dos accesos a beirarrúas e recuperación dos espazos que foron destinados a colectores e outro mobiliario urbano. Contarán cun orzamento de 30.000 euros, dos cales o 95% serán achegados polo organismo provincial e o resto polo propio Concello.

 

O alcalde asinará nestes días o devandito convenio co organismo provincial.