O Concello inviste máis de 152.000€ na renovación da sinalización horizontal da cidade, o orzamento máis alto dos últimos anos

Monforte de Lemos, 3 de maio de 2022. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, deu conta hoxe da apertura do prazo de presentación de ofertas para a licitación do contrato de renovación e mantemento da sinalización horizontal das vías e espazos públicos que son competencia do Concello.

“Trátase da inversión máis alta destinada para este fin dos últimos anos” destaca o Alcalde “xa que destinamos un orzamento de 152.468,48 €, ive engadido, e que suporá a mellora da sinalización horizontal a través de 130 actuacións en rúas e vías de todo o concello, e nas que se inclúe tamén todo o Polígono do Reboredo, a chaira do cemiterio ou o mercado gandeiro”.

O prazo para a presentación de ofertas é de 13 días, logo de que hoxe fora publicado o anuncio de licitación na Plataforma de Contratos do Sector Público. O luns 16 de maio de 2022 será o último día para presentar propostas a este concurso.

Logo de que remate o prazo de presentación de ofertas, as correspondentes mesas de contratación está previsto que se celebren o mércores 18 e luns 23 de maio.

Unha vez adxudicados os traballos de mellora e mantemento da sinalización horizontal, estímase que o desenvolvemento dos mesmos sexa de 30 días, polo que a previsión, se a climatoloxía o permite, é que rematen a finais do mes de xullo.

 

Traballos a executar

O adxudicatario realizará todos os traballos necesarios, incluíndo a aportación de materiais, maquinaria, utillaxe, equipamentos,  etc., para renovar a sinalización horizontal existente nas rúas ou espazos públicos que se relacionan a continuación, ou, no seo caso, das partes das mesmas que especificamente se indiquen cando a renovación sexa limitada a un tramo ou tramos específicos da vía de que se trate, así como as modificacións, adaptacións de mellora e dotación de novos elementos de sinalización que se determinen.

A entidade ou persoa adxudicataria renovará a totalidade das marcas viais e sinais horizontais efectivamente existentes nas vías obxecto de actuacións, facéndoo sempre na forma, dimensións e cores preexistentes, salvo no caso en que pola Policía Local ou polo servizo que detemine o Concello de Monforte de Lemos se lle requira para a aplicación de modificacións.

 

130 actuacións de mellora da sinalización horizontal en rúas e zonas públicas municipais

As rúas e zonas incluídas neste contrato son as seguintes:

 1. R/BENITO  VICETTO  - Completa ata ligazón con  N-120.
 2. R/MUÍÑOS DE  ANTERRO  - Completa.
 3. R/PONCHE DOUS PICOS  - Completa, inclúe baixada lateral a vía  FC. e tramo ata ligazón con  R/Benito Vicetto.
 4. R/MALVARÓN  - Completa.
 5. R/EDUARDO BRANCO AMOR  - Tramo inicial en ligazón con  R/Eduardo Pondal e tramo de ligazón con  Cº Centeás.
 6. R/EDUARDO PONDAL  - Completa, inclúe anexos de R/Alexandre Bóveda, lateral a nº 102,  prolongación de Centeás ata estrada Canle e pista Centeás.
 7. R/VALLE INCLÁN  - Completa, ata finalización de zona dotada de beirarrúas, inmediacións entrada de Cerámica do Castelo.
 8. R/AROUSA  - Completa.
 9. R/MUÍÑOS DE  ANTERO  - Completa.
 10. R/FILGUEIRA VALVERDE  - Completa.
 11. R/AS CRUCES  - Completa.
 12. R/CHAMOSO LAMAS  - Completa.
 13. R/ RIOSECO  - Completa.
 14. R/POETISA MARÍA MARIÑO - Tramo de zona de vivendas – Exclúese a parte final entre a Pista de As  Curces e a entrada a Formigóns Rioseco.
 15. R/PADRE FEIJOO  - Completa.
 16. R/JUAN MONTES  - Completa – Inclúe ata glorieta de acceso a Porto Seco.
 17. R/CONDESA PARDO BAZÁN  - Completa.
 18. R/ROSALÍA  DE CASTRO  - Completa.
 19. R/Dr. LÓPEZ SUÁREZ  - Completa.
 20. R/RAMÓN Y CAJAL  - Completa.
 21. R/VILANOVA  - Completa.
 22. R/PONTE DÁ VIRXE  - Completa.
 23. R/PRAZA ESTACIÓN  - Completa.
 24. R/CONCEPCIÓN ARENAL  - Completa.
 25. R/CORUÑA  - Tramo desde reserva de carga e descarga fronte a nº 19 ata ligazón con  R/Leopoldo Calvo Sotelo.
 26. R/ CANEIRO  - Exclusivamente o paso de peóns e a liña de detención de leste na saída a  R/Dr. Casares.
 27. R/PONTEVEDRA  - Completa.
 28. R/RIBEIRA  - Completa.
 29. R/CURROS  ENRIQUEZ  - Completa.
 30. R/Dr. CASARES  - Carga e Descarga en nº 3, novas dotacións en Centro de Saúde e completo en tramo desde nº 116 ata final.
 31. PASEO DO MALECÓN.
 32. R/HORTAS E ANEXOS  - Unicamente anexo de Praza de Dr. Goyanes e o tramo que se indica entre nº1 39 e 43.
 33. R/ MORÍN  - Completa.
 34. R/SAN PEDRO  - A partir de nº 5.
 35. R/CARLOS CASARES  - Completa.
 36. R/AVELINO CACHAFEIRO  - Completa.
 37. R/JACINTO BENAVENTE  - Completa.
 38. R/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  - Completa.
 39. R/ ZAPARDIEL  - Completa.
 40. R/LEOPOLDO CALVO SOTELO  - Completa.
 41. R/LAGARES  - Completa.
 42. R/FLORIDA  - Completa.
 43. PRAZA DA FLORIDA  - Completa.
 44. R/REAL  - Completa.
 45. R/CENTRAL  - Completa.
 46. R/GERMÁN  VÁZQUEZ  - Completa.
 47. Estacionamento  R/PRETO  - Completa.
 48. PRAZA  DO PIÑEIRO  - Completa.
 49. R/ESTRELA  - Completa.
 50. R/Dr. FLEMING  - Completa.
 51. R/ CORNA  - Completa.
 52. R/RICARDO QUIROGA  - Completa.
 53. R/SANTO  DOMINGO - Completa.
 54. R/PRAZA DE ESPAÑA  - Completa.
 55. R/JULIO CAMBA  - Completa.
 56. R/ PLAZUELA DO CONDE  - Completa.
 57. R/INÉS DE CASTRO  - Exclúese a reserva de mobilidade reducida existente fronte ao nº 10, Resto, pintado completo.
 58. R/ROBERTO BAAMONDE  - Completa.
 59. R/OTERO PEDRAYO  - Exclúese a praza de mobilidade reducida  fronte ao nº 13 (corresponde lado pares). Resto, pintado completo.
 60. R/POETA LOIS PEREIRO  - Completa.
 61. R/POETA LOIS PEREIRO  - Completa.
 62. AVENIDA DE GALICIA  - Completa.
 63. R/CELSO EMILIO FERREIRO  - Completa.
 64. R/ SÁRRIA  - Completa.
 65. R/ MALLOADAS  - Completa.
 66. R/CONDE  - Completa.
 67. R/CARDEAL, glorieta de Ponte Fontecha e ata inicio de R/COMPAÑÍA  - Completa.
 68. R/ESTACIONAMENTO A COMPAÑÍA  - Excluídas as tres prazas de  mobilidade reducida da entrada. Resto, completa.
 69. R/COMPAÑÍA  - Unicamente as partes que se indican.
 70. R/ESCULTOR FRANCISCO MOURE  - Completa.
 71. R/MÁRTIRES DE CARRAL  - Completa.
 72. R/REBOREDO  - Unicamente as actuacións que se indican no prego.
 73. R/REBOREDO - TRAVESÍA  - Unicamente as actuacións que se indican.
 74. R/CASTELAO  - Completa.
 75. R/DUQUESA DE ALBA  - Completa.
 76. R/SAN LÁZARO  - Completa.
 77. R/ CARÚD  - Completa.
 78. R/ACEA  NOVA  - Completa.
 79. R/SOBER  - Completa, inclúe ata instalacións do Obradoiro de  Emprego, incluído.
 80. R/A PINGUELA – Acceso e estacionamento da urbanización  - Completa.
 81. R/ESTADIO POLIDEPORTIVO, PISCINA E CAMPO DE FÚTBOL  - Exclúense 5 prazas de mobilidade reducida. Resto, completa.
 82. R/PAREDES  - Completa.
 83. R/ ROF  CODINA  - Completa.
 84. R/OURENSE  - Completa, incluído tramo  N-120a, ata límite de competencia municipal en parroquia de Distriz.
 85. R/POETISA SARA CAO  - Completa.
 86. R/CAMILO JOSÉ CELA  - Completa.
 87. R/CONDE  FROILÁ DÍAZ  - Completa.
 88. R/PEDRO DE  VEER  - Completa.
 89. R/AMADOR LÓPEZ ESPINOSA  - Completa.
 90. R/DIEGO DE LEMOS  - Completa.
 91. R/RIBAS DO SIL  - Completa.
 92. R/ DO RÍO  - Completa.
 93. TRAVESÍA PERFECTO  - Completa.
 94. R/PANTÓN- Completa.
 95. R/SANTIAGO  - Completa.
 96. TRAVESÍA COBAS-PANTÓN  - Completa.
 97. R/TOMÁS VÁZQUEZ  - Completa.
 98. R/COBAS  - Completa.
 99. R/TECELÁNS  -  Excluído parcialmente o tramo lindeiro con Campo de S. Antonio. Resto, completa.
 100. R/CHANTADA  - Completa.
 101. R/VEIGUIÑA  - Completa.
 102. R/FERROL  - Completa.
 103. R/SAVIÑAO  - Completa.
 104. R/ROBERTO MARTÍNEZ ANDRADE  - Completa.
 105. Entrada Supermercados –  C/CHANTADA  - Completa.
 106. R/LEMAVOS  - Completa.
 107. R/CARBALLEDO  - Pintar unicamente sinalización en ligazón con  C/Chantada.
 108. R/VIGO  - Completa.
 109. R/ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS  - Completa.
 110. R/AMADOR  LÓPEA CUEVILLAS  - Completa.
 111. R/ ABELEDOS FABEIRO  - Completa.
 112. R/LUÍS PIMENTEL  - Completa.
 113. R/ANTÓN VILAR PONCHE  - Completa.
 114. TRAVESÍA  ABELEDOS-CAMPO DEHESA  - Completa.
 115. R/ALONSO RÍOS  - Completa.
 116. CAMIÑO REAL DE SEOANE  - Completa.
 117. R/OURENSE (TRAMO 1-19) E CAMPO DE SAN ANTONIO 
 118. Estacionamento – TRASEIRO  R/OURENSE, 5  - Completa.
 119. R/ABELEDOS  - Exceptúase paso de peóns en inicio de  C/ Saviñao. Resto, completa.
 120. R/POETA MANUEL  MARÍA -Pintado unicamente desinais en ligazón con  Ronda Mª Emilia Casas Baamonde.
 121. R/IRMÁNS DAPENA  - Completa.
 122. R/CORREDOIRA  - Renovado da sinalización que se indica no prego.
 123. R/SANTA CLARA  - Completa.
 124. R/MANUEL ANTONIO  - Completa.
 125. CAMIÑO DA  BARXA  - Unicamente sinalización de parada de Bus Escolar.
 126. R/MARI PAZ DE  TOR  - Completa.
 127. CHAIRA CEMITERIO  - Completa.
 128. R/ IRMANDIÑOS  - Completa.
 129. POLÍGONO INDUSTRIAL  - Completo.
 130. RECINTO MERCADO GANDEIRO  - Completa.