O Alcalde desvela que a Área Recreativa e Praia Fluvial de Monforte estarán ubicadas en Ribasaltas, na zona coñecida como A Lama

Monforte de Lemos, 16 de setembro de 2023. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, acompañado pola 1ª Tenente de Alcalde, Gloria Prada e o Concelleiro de Obras, Medio Rural,  Servizos e Medio Ambiente José Luis Losada, deu a coñecer hoxe mediante rolda de prensa, a ubicación dunha Área recreativa e Praia fluvial de Monforte “que van ser únicas en Galicia dado que neste momento non hai ningunha semellante, nin o que se refire ás dimensións, nin ós servizos que van poder disfrutar os cidadáns.”

Así, ubicación desta infraestrutura de servizos será na Parroquia de Ribasaltas, na zona coñecida como A Lama, na marxe dereita do río Cabe. Concretamente, nos terreos delimitados pola estrada de Monforte a Lugo, pola Pista do Canal de regadío, por camiño público que a separará das fincas particulares e polo río Cabe.

O Alcalde explicou que “despois de analizar moitas posibles ubicacións, chegamos á conclusión de que este é o sitio axeitado, debido á configuración do río Cabe, á amplitude de espazos, ás boas comunicacións, á regularidade do solo, á proximidade dos servizos, á área recreativa xa existente, á posibilidade de aproveitar parte das árbores xa existentes para sombra, á amplitude para estacionamento, á posibilidade de construír paseos de máis de 2 km., a que ó situarse antes do seu paso pola cidade, non hai vertidos ó río, xa que sitúase moi preto do Azud onde se toma a auga de abastecemento para potabilizar e que consumimos todos os monfortinos, e finalmente, a que a presa desmontable que é necesario construír, sitúase nunha zona de fácil acceso para o seu manexo”.

O conxunto desta dotación pública que promove o Concello de Monforte, terá unha superficie total de máis de 116.000 m2, é dicir, 11,6 hectáreas.

O custe estimado para acometer esta Área recreativa e Praia fluvial, que pode variar cando se redacte o proxecto construtivo, ascende a 5.023.818,08€, “o que da unha boa mostra da importancia da actuación que se vai acometer”, subliñou o rexedor monfortino.

Nesta superficie de 11,6 ha., o proxecto inclúe zonas diferenciadas de descanso e lecer, con características diversas e polivalentes, para poder abarcar os gustos variados dos visitantes e usuarios. Trátase por tanto dunha dotación complexa e completa que tal e como explicou o Alcalde “vai facer realidade unha aspiración de todos os monfortinos e que ata o de agora ninguén acometera”.

José Tomé tamén anunciou que “proximamente será licitado a redacción do Plan Especial, que aprobará en breve a Xunta de Goberno, na que se aprobarán as bases técnicas e administrativas que van rexer o concurso”.

Este proxecto require de dous permisos, un da Confederación Hidrográfica e outro da Xunta de Galicia, polo que o rexedor monfortino matizou que “si o resto de administracións que teñen que dar os permisos colaboran, a idea do Equipo de Goberno é que estea rematada neste mandato. Por nós non vai quedar”.

O Alcalde concluíu salientando que “dende o Concello queremos facer realidade unha aspiración de todos os monfortinos e monfortinas e que ata de agora ninguén había acometido, foron moitos os que falaron dela, pero ninguén fixo nada”.

 

DESCRICIÓN DO PROXECTO DE ÁREA RECREATIVA E PRAIA FLUVIAL DE MONFORTE

Azud desmontable

En primeiro lugar, construción dun Azud desmontable (presa), co fin de elevar a cota da lámina de auga do rio para facilitar o baño proxectarase a construción dunha presa desmontable de aceiro sobre base de formigón con unha altura aproximada sobre a cimentación de 1,20 metros.

Este Azud estará en servicio dende a primavera ata outono e retirarase na época de choivas para evitar posibles inundacións, aínda que o espazo público estará aberto todo o ano para uso e disfrute dos veciños e veciñas de Monforte.

Praia Fluvial

Construirase unha praia fluvial cunha superficie de área que supera os 14.000 m2 1,4 hectáreas que terá unha fachada ao río de 280 m de largo e un ancho aproximado de 50 m. Terá varios accesos á zona de baño para poder entrar e saír da auga.

Zona verde con céspede e pradeira

Divídese en dúas zonas, unha mais axardinada con céspede, pegada á zona de area da praia fluvial, e outra zona con pradeira mais distanciada para zona de paseo e descanso. En ambas zonas conservaranse árbores que xa existen na actualidade e procederase á plantación de outros novos onde sexa necesario.

A primeira zona, a axardinada con céspede, contará cunha instalación de rego automático nunha superficie aproximada de 20.000 m2, 2 hectáreas, e a zona de pradeira, terá unha superficie de preto de 48.000m2, preto de 4,8 hectáreas. Deste xeito as persoas poderán optar por recostarse sobre zona de area ou de herba.

Accesos e aparcamento para vehículos

Na zona de actuación construirase un estacionamento para vehículos con capacidade para 366 automóbiles, ademais de prazas adaptadas para persoas con discapacidade, prazas para motocicletas, bicicletas e autobuses, que en total superarán as 400 prazas.  

Esta zona será pavimentada con aglomerado asfáltico en quente sobre unha sub-base de zahorra compactada. En todo o seu ámbito plantaranse árbores de crecemento rápido para dar sombra á zona do aparcamento. Contará tamén coas correspondentes instalacións de recollida de augas pluviais. A zona de estacionamento terá unha superficie de 19.000m2, preto de 2 hectáreas.

Paseos peonís

En todo o ámbito de actuación da área recreativa construiranse paseos peonís que recorren o perímetro da mesma, cruzando tamén polo centro.

Son paseos de 3 metros de anchura que teñen unha lonxitude de 2.360 metros lineais e unha superficie de algo mais de 8.800 m2, preto dunha hectárea de paseo.

Estes paseos contarán con iluminación mediante puntos de luz de tecnoloxía LED situados cada 30 m. aproximadamente.

Parque infantil

Dentro do ámbito da área recreativa e pegado ao paseo peatonal, xunto á zona de estacionamento, construirase un parque infantil semellante ao que hai na Compañía ou no Hospital que terá unha superficie de 1.200 m2 no que se situarán diversos aparatos para xogos de nenos de distintas idades e con pavimento de caucho, tal e como establece a normativa vixente.

Edificación para uso hosteleiro e aseos públicos

Esta edificación construirase en planta baixa, con unha superficie aproximada de 825 m2. Estará situada aproximadamente no centro da zona de actuación entre a zona de baño e a zona de estacionamento e ao lado do parque infantil.

Nesta edificación situarase unha cafetería-restaurante ademais de zonas de almacén e aseos para o público en xeral.

Ós metros cadrados de construción hai que engadir a zona de terraza que se vai habilitar xunto ao edificio, que en total superará, esta parte, os 1.000 m2.

Edificación para almacen

Tamén será unha edificación de planta baixa para uso de almacén e nela situaranse os vehículos e ferramentas necesarios para o mantemento da zona, así como os produtos de limpeza ou abonos que sexan necesarios e terá unha superficie aproximada de 150m2 construídos.

Peche perimetral

A zona de actuación contará en todo o seu perímetro con un peche de malla electro soldada plastificada de 2 m. de alto sobre postes de aceiro, excepto no linde co Río Cabe.

Camiño exterior

Para manter as boas comunicacións na zona onde se ubique a área recreativa habilitarase un camiño publico con bo firme que sirva de aceso ás fincas colindantes e que delimitará a Área Recreativa pola zona oeste.

Acometidas de servizos

No plan especial e posteriormente, no proxecto construtivo que se elabore, contarase cos servizos necesarios de electricidade, abastecemento, saneamento e telecomunicacións.

Estas instalacións conectaranse ás redes  xerais existentes establecendo sistemas de bombeo si fose preciso.

Mobiliario urbano

En todo o ámbito de actuación colocaranse diversos elementos de mobiliario urbano, bancos, papeleiras ou fontes, para uso dos usuarios das instalacións.

Enerxías renovables

Crearase un punto de produción de enerxía eléctrica mediante paneis solares fotovoltaicos que se conectarán á rede do complexo e proporcionarán unha boa parte da enerxía eléctrica que se consuma.