Preselección para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha orientador/a laboral (A2) ó abeiro da orde do 17 de Decembro do 2019

Preselección para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha orientador/a laboral (A2) ó abeiro da orde do 17 de Decembro do 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2020

02/12/2020 Resolución da Alcaldía

03/11/2020 Resolución desestimando recurso de alzada

03/11/2020 Acta do tribunal do 28 de outubro

29/10/2020 Acta do tribunal do 21 outubro

13/10/2020 Acta tribunal 7 outubro

11/09/2020 Resultados Oferta SEPG

NOTA INFORMATIVA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN POLOS ASPIRANTES, E DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS DENDE O DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DOS CANDIDATOS/AS ENVIADOS POLO S.E.P.G, SEN PREXUÍZO DE QUE SE PODE PRESENTAR CALQUERA PERSOA QUE CUMPRA COS REQUISITOS DA CONVOCATORIA, ACREDITANDO QUE CUMPREN COS REQUISITOS DA PRESENTE CONVOCATORIA MEDIANTE PRESENTACIÓN DO CURRICULUM E DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA TAL E COMO SE REGULA NAS BASES.

08/09/2020 Bases