Día Mundial da SIDA

1 decembro 2021

Día Mundial da Sida

“VIVE EN POSITIVO”

Sanidade pon en marcha a campaña "Vive en Positivo" con motivo do Día Mundial da Sida

 

O Ministerio de Sanidade pon en marcha a campaña "Vive en Positivo" desde o 23 de novembro ata o 1 de decembro co obxectivo de promover entre a poboación xeral o respecto cara ás persoas con infección polo VIH, sensibilizando e informando sobre o dereito á igualdade de oportunidades que evitan situacións de discriminación.

O estigma e a discriminación cara ás persoas co VIH constitúen unha vulneración de dereitos e persiste como barreira para acceder a servizos de prevención, diagnóstico e tratamento, empeorando a calidade de vida e a saúde das persoas afectadas.

 

Os avances nos tratamentos e na atención sanitaria han mellorado a esperanza e a calidade de vida das persoas co VIH convertendo a infección nunha enfermidade de evolución crónica.

Con todo, seguen experimentando un trato discriminatorio. As persoas co VIH poden sufrir diferentes tipos de discriminación (de forma directa, de forma indirecta e/ou por asociación). O estigma e a discriminación non só a sofren as persoas co VIH, senón tamén afecta os seus familiares e persoas achegadas. Ademais, en moitos casos, a infección polo VIH superponse a outras situacións preexistentes de grave exclusión social.

As desigualdades sociais teñen un claro efecto na vulnerabilidade fronte á infección, no prognóstico e evolución da infección, e no impacto da discriminación asociada ao VIH que é aínda maior nestas persoas. Por iso, unha resposta adecuada á discriminación debería ir da man das estratexias dirixidas a reducir as desigualdades sociais e a eliminar a exclusión social.

 

Pacto Social VIH

A campaña está enmarcada no Pacto Social pola non discriminación e a igualdade de trato asociada ao VIH, impulsado desde o Ministerio de Sanidade en novembro de 2018, co obxectivo de eliminar o estigma e a discriminación asociados ao VIH e á sida, garantindo a igualdade de trato e de oportunidades, a non discriminación, o respecto dos dereitos humanos e a diversidade das persoas afectadas.

O Pacto Social abarca todos os ámbitos da vida, tanto públicos como privados, a través da promoción de políticas, estratexias e liñas de actuación e desenvólvese a través dos seguintes obxectivos específicos:

 • Favorecer a igualdade de trato e de oportunidades das persoas co VIH.

• Traballar en favor da aceptación social.

 • Reducir o impacto do estigma nas persoas co VIH.

• Xerar coñecemento que oriente as políticas e accións fronte á discriminación.

 

Poner fin ás desigualdades, poñer fin á sida

Ante o perigoso atraso na consecución das metas expostas para combater a sida, a Xunta Coordinadora do Programa ( JCP) do Organismo das Nacións Unidas para a Sida ( ONUSIDA), acordou adoptar a nova Estratexia Mundial sobre a Sida 2021-2026, buscando que todos os países e todas as comunidades acaben coa sida como ameaza para a saúde pública para 2030, poñendo especial énfase en abater as desigualdades que impiden avanzar con firmeza e rapidez.

A nova estratexia baséase nos dereitos humanos, a igualdade de xénero e a dignidade, librando do estigma e a discriminación coa que viven as persoas afectadas polo VIH.

Estratexia mundial sobre a SIDA 2021-2022

E tí¿Qué sabes sobre VIH e SIDA Documental completo