Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Queres consultar toda a nosa información?

15/11/2023 Sanidad
Quieres consultar toda nuestra información?

15/11/2023 Sanidad
Xeografías da cidade nocturna

O proxecto "XEOGRAFÍAS DA CIDADE NOCTURNA: Análise comparativa e aplicada do lecer nocturno novo en Madrid, Barcelona e Lisboa”, financiado na V Convocatoria de Axudas á Investigación do Centro Reina Sofía sobre Adolescencia e Mocidade (2018), pretende, a través dun estudo  multiescalar,  interdisplinar e con enfoque de xénero, avaliar as prácticas de lecer n

05/08/2021 Sanidad
Geografías de la ciudad nocturna

El proyecto "GEOGRAFÍAS DE LA CIUDAD NOCTURNA: Análisis comparativo y aplicado del ocio nocturno joven en Madrid, Barcelona y Lisboa”, financiado en la V Convocatoria de Ayudas a la Investigación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (2018), pretende, a través de un estudio multiescalar, interdisplinar y con enfoque de género, evaluar las práct

05/08/2021 Sanidad
Barómetro mozos e tecnoloxía

Desde que estalou a crise da COVID-19, as nosas vidas estiveron máis mediadas que nunca pola tecnoloxía e as pantallas, especialmente entre a xente adolescente e moza que xa facían un uso intensivo das TIC antes da pandemia.

06/08/2021 Sanidad
Barómetro jóvenes y tecnología

Desde que estalló la crisis de la COVID-19, nuestras vidas estuvieron más mediadas que nunca por la tecnología y las pantallas, especialmente entre la gente adolescente y joven que ya hacían un uso intensivo de las TIC antes de la pandemia.

06/08/2021 Sanidad
A UAD do Concello de Monforte lanza unha campaña sobre os efectos negativos que sobre a condución de vehículos poden ter algúns medicamentos

Monforte de Lemos, 10 de agosto de 2021. A Unidade Asistencial de Drogodependencias do Concello de Monforte de Lemos ven de lanzar unha nova campaña na que o seu obxectivo principal é difundir os efectos negativos sobre a condución de vehículos que poden ter algúns medicamentos.

10/08/2021 Sanidad
La UAD del Ayuntamiento de Monforte lanza una campaña sobre los efectos negativos que sobre la conducción de vehículos pueden tener algunos medicamentos

Monforte de Lemos, 10 de agosto de 2021. La Unidad Asistencial de Drogodependencias del Ayuntamiento de Monforte de Lemos acaba de lanzar una nueva campaña en la que su objetivo principal es difundir los efectos negativos sobre la conducción de vehículos que pueden tener algunos medicamentos.

10/08/2021 Sanidad
Drogas, medicamentos e falsos positivos ao volante (AEA)

Nos últimos anos constatouse que a presenza de drogas na condución é un dos problemas máis graves para a seguridade viaria. Por iso, a a Lei de Seguridade viaria que entrou en vigor en maio de 2014, recolle “a tolerancia cero” en materia de drogas.

18/08/2021 Sanidad
Drogas, medicamentos y falsos positivos al volante (AEA)

En los últimos años se constató que la presencia de drogas en la conducción es uno de los problemas más graves para la seguridad vial. Por eso, la la Ley de Seguridad vial que entró en vigor en mayo de 2014, recoge “la tolerancia cero” en materia de drogas.

18/08/2021 Sanidad