Procesos selectivos

Preselección para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha orientador/a laboral (A2) ó abeiro da orde do 17 de Decembro do 2019

Preselección para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha orientador/a laboral (A2) ó abeiro da orde do 17 de Decembro do 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2020

29/10/2020 Acta do tribunal do 21 outubro

13/10/2020 Acta tribunal 7 outubro

11/09/2020 Resultados Oferta SEPG

NOTA INFORMATIVA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN POLOS ASPIRANTES, E DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS DENDE O DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DOS CANDIDATOS/AS ENVIADOS POLO S.E.P.G, SEN PREXUÍZO DE QUE SE PODE PRESENTAR CALQUERA PERSOA QUE CUMPRA COS REQUISITOS DA CONVOCATORIA, ACREDITANDO QUE CUMPREN COS REQUISITOS DA PRESENTE CONVOCATORIA MEDIANTE PRESENTACIÓN DO CURRICULUM E DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA TAL E COMO SE REGULA NAS BASES.

08/09/2020 Bases

Ampliación urxente da lista de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de traballador/a social municipal e cordinador/a de dito servizo

Ampliación urxente da lista de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de traballador/a social municipal e cordinador/a de dito servizo

29/09/2020 Resolución Alcaldía lista definitiva e resultado do proceso

29/09/2020 Acta do tribunal 28-9-20

10/09/2020  Aprobación lista provisional

07/09/2020  Acta do tribunal do 07-09

07/09/2020  Acta do tribunal do 02-09

01/09/2020 Nomeamento tribunal

25/08/2020 Bases

25/08/2020 Publicación BOP

Proceso selectivo urxente de 4 peóns de Medio Ambiente, como persoal laboral temporal, no marco da subvención concedida a este Concello para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural)

Proceso selectivo urxente de 4 peóns de Medio Ambiente, como persoal laboral temporal, no marco da subvención concedida a este Concello para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural)

25/06/2020 Comunicado tribunal

19/06/2020 Nomeamento tribunal

17/06/2020 Comunicado Tribunal

17/06/2020 Lista de preseleccionados polo SEPG

17/06/2020 Bases

Selección e contratación de traballadores para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA 2020

Selección e contratación de traballadores ó abeiro da orde do 20 de decembro 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoasen situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA, e se aproba a convocatoria para o ano 2020

23/06/2020 Resultado Proceso Selectivo e Proposta de Contratación

19/06/2020 Comunicado Tribunal

19/06/2020 Listado seleccionados polo SEPG

18/06/2020 Nomeamento Representante Plan de Inclusión

18/06/2020 Nomeamento Representante Xunta de Galicia

18/06/2020 Tribunal

16/06/2020 Bases

16/06/2020 Listado de Preseleccionados polo SEPG

Lista de Reserva para a Provisión Interina de Prazas de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, encadradas no Grupo C, Subgrupo C2

Lista de Reserva para a Provisión Interina de Prazas de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, encadradas no Grupo C, Subgrupo C2

23/10/2020 Resolución aprobando lista definitiva

23/10/2020 Informe xurídico propondo lista definitiva

13/10/2020 Resolución incluindo un aspirante máis

06/10/2020 Lista provisional admitidos e excluídos

01/09/2020 Nomeamento tribunal

17/06/2020 Corrección de erros

02/06/2020 Modelo Solicitude

01/06/2020 Bases

01/06/2020 Publicación no BOP